Galeot | slike

naslovna » Galeot art » Borna Demel » radovi » slike/

Stilski prividno između ekspresionističkog i nadrealističkog, Demelova slikarska strategija prije svega je afirmacija samog čina slikarske ekspresije kroz neprestano, uzastopno, kompulzivno poništavanje postojećih odnosno samonametnutih parametara slike: dijalektički suprotstavaljajući, primjerice, linearnu logiku stripa ili filma - statičnosti slikarskog uprizorenja; iluzionizam kadra - prisutnosti slikarske površine; slikarsku gestu - deskriptivnom crtežu; simbolički zaplet - mimetičkom prikazivanju, Demel stvara prostor zadan idealnim krajnostima unutar kojeg slika nikada nije gotov koncept, već nastaje svaki puta iznova, egzemplarno probijajući vlastita ontološka ograničenja. Isto vrijedi i za cikluse u kojima se eksplicitno prisvajaju određene prepoznatljive stilske inačice: ponavljanje picassovskih i drugih, krajnje notornih uzoraka, nije ništa drugo nego li ritualno samopotvrđivanje, konfirmacija osobnog umjetničkog čina koji upravo radikalnim usvajanjem naslijeđenog dokida istovjetnost određene umjetničke prakse, njenu pripadnost stilskim, autorskim i drugim povijesnim identitetima, zasnivajući umjetničko djelo kao ultimativni čin pojedinačne ekspresije, etičko ukazanje pojedinca nesvodivog na bilo koje od umjetnički prepoznatljivih, komunikacijski razmjenjivih, a time i utrživih obilježja.

IM 08.