Galeot | skulpture

naslovna » Galeot art » Borna Demel » radovi » skulpture/

Potencirajući odnosno koristeći estetske kvalitete medija, Demel svoje skulpture lišava referencijalnog značenja prepuštajući ih besmislenoj, jalovoj, uzaludnoj, besciljnoj ljepoti drvene forme; simbolička moć predmeta odnosno sposobnost znaka da utjelovi naznačeni smisao je zapanjujuće, gotovo mučno dokinuta. Način na koji su skulpture postavljene u prostoru samo ističe tu hendikepiranost: neslobodnostojeće forme montirane na metalne držače, prije nego li aerodinamičku snagu, signaliziraju bespomoćnost predmeta zatočenih u  vizualnoj senzaciji; metalni držači imaju zapravo simboličku funkciju štaka, te iz pomoćnog elementa postaju dio koncepta skulpture u cjelini. Postolje jedine u nizu skulptura koja slobodno stoji u prostoru također je ambivalentno: kao i metalni držači, u namjernoj disproporciji u odnosu na veličinu skulpture, četvrtasto postolje poput okovanog stopala prije prizemljuje i fiksira u točki, nego li što podržava dojam slobodnog kretanja oblika u prostoru. 

IM 08.